Φυσικό αέριο | Tehnosol

 
Όλο και περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται σήμερα τα προνόμια που συνδέονται με το φυσικό αέριο, όπως η αυτονομία αλλά και η εξοικονόμηση χρημάτων σε σχέση με το πετρέλαιο.

Διαθέτοντας εξειδικευμένες γνώσεις, μακρόχρονη εμπειρία αλλά και υψηλού επιπέδου, τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, το προσωπικό της Technosol αναλαμβάνει εγκαταστάσεις, επισκευές και συντηρήσεις σε κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις φυσικού αερίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να καλύψουμε κάθε ανάγκη που σχετίζεται με το φυσικό αέριο στο χώρο σας!